Tanda-Tanda Kiamat

Sebagai umat muslim, kita semua wajib untuk mengetahui tanda-tanda kiamat. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini tentu hadir karena ada yang menciptakan. Karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Sebagai umat muslim kita wajib yakin jika Allah merupakan salah satu penguasa yaitu satu-satunya pencipta sesatnya pemelihara serta satu-satunya pengatur kehidupan.

Dunia ini hadir sudah lebih dari berjuta-juta tahun yang lalu bahkan sebelum nabi Adam turun ke bumi. Seiring dengan perkembangan zaman. Ternyata banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang ada di dunia ini. Mulai sejak dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang yang kita alami saat ini kita semua harus sadar jika ada kehidupan ini bukanlah hal yang abadi.

Pengertian Iman Kepada Hari Kiamat

Pengertian Iman Kepada Hari Kiamat

Percaya atau yakin dengan datangnya hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Hal ini dikarenakan iman kepada hari kebangkitan atau hari kiamat adalah salah satu setelah kita percaya kepada Allah. Pengetahuan pada hari kiamat merupakan salah satu hal yang menjadi rahasia Allah dan tidak pada makhluk sekalipun itu malaikat Nabi ataupun Rasul Allah.

Beriman atau percaya hari kiamat serta tanda-tanda kiamat, merupakan hal bahwa kita percaya dengan adanya alam gaib yang tidak dapat kita capai menggunakan akal. Tidak ada yang bisa mengetahui kapan hari kiamat ini akan terjadi kecuali Allah itu sendiri. Sebagai umat Islam kita sangat penting untuk iman kepada hari kiamat.

Macam-Macam Tanda Kiamat

Macam-Macam Tanda Kiamat

Kiamat ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kiamat kecil atau sugro dan kiamat besar atau kubro. Kiamat kecil ini terjadi sebelum terjadinya kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil ini adalah kerja di kejadian yang biasanya terjadi.

Kejadian tersebut di antaranya semakin merajalelanya minuman keras, kebutuhan semakin menjadi-jadi, dan lain sebagainya. Sebagian tanda-tanda tersebut terjadi secara bersama-sama dengan munculnya tanda-tanda kiamat besar. Adapun terkait dengan tanda-tanda kiamat besar atau kubro yaitu sebuah kejadian atau peristiwa besar yang terjadi saat mendekati hari kiamat tiba.

Peristiwa ini yang biasa terjadi. Munculnya Dajjal dan matahari terbit dari barat merupakan tanda-tanda kiamat besar. Ulama membagi dari segi kemunculannya menjadi 3 bagian. Sudah muncul dan telah berlalu; sudah muncul dan senantiasa berkembang terus menerus; serta belum muncul sampai sekarang.

Tanda-Tanda Kiamat Kecil atau Sugro

Tanda-Tanda Kiamat Kecil atau Sugro

Sudah disebutkan oleh banyak ulama terkait dengan tanda-tanda kiamat kecil yang sangat banyak bahkan tanda-tanda tersebut sering juga kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Tanda-tanda tersebut sudah ada sejak zaman para sahabat. Adapun tanda-tanda kiamat kecil di antaranya:

  1. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah

Rasulullah telah mengatakan jika diutusnya beliau sebagai Rasul adalah awal dari datangnya hari akhir atau akhir zaman. Nabi Muhammad merupakan rasul nabi akhir zaman. Hari ini seperti dalam Hadits dari Sahl r.a.

Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, “Aku telah diutus sebagai nabi aku dan hari kiamat seperti ini belum menuju pada dua jemarinya kemudian memanjangkannya” shahih Al Bukhari.

Dengan demikian maka diutusnya beliau menjadi rasul merupakan salah satu terjadinya hari kiamat, hal ini juga perlu kita ketahui jika beliau merupakan nabi penutup. Tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad.

  1. Wafatnya Nabi Muhammad

Di antara tanda-tanda kiamat selanjutnya yaitu wafatnya Sang Rasul Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, “Aku mau hitung Terdapat 6 perkara di depan hari kiamat. Di antaranya adalah kematianku.” Bulan depan dengan wafatnya Rasulullah menjadi sebuah bencana serta duka yang mendalam bagi kaum muslimin.

  1. Melimpahnya Harta Benda

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam pernah bersabda, “Kiamat akan terjadi apabila harta bendamu telah berjumlah amat banyak hingga melimpah-limpah. Sehingga pembeli harta merasa kesulitan mencari orang yang sudi menerima shodaqohnya, sementara itu seorang laki-laki mengaku padanya “aku sendiri tidak Nanti mengurus hartaku”.

  1. Penaklukan Baitul Maqdis

Hari kiamat selanjutnya yaitu ditaklukannya baitul Maqdis. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis auf bin Malik, “Aku menghitung 6 perkara menjelang hari kiamat, beliau menyebutkan salah satunya adalah ditaklukannya Baitul Maqdis.”

  1. Terjadinya Beragam Huru-Hara

Pengertian huru-hara yang dimaksud yaitu malapetaka, ujian, dan cobaan. Seiring berjalannya waktu istilah huru-hara ini kerap digunakan pada permasalah permasalahan yang mendatangkan cobaan. Penggunaan ini disebabkan perkara-perkara semacam tersebut dibenci orang. Istilah huru-hara akhirnya digunakan untuk segala hal yang dibenci atau harus dihindari.

  1. Munculnya Orang yang Mengaku sebagai Nabi

Tanda-tanda kiamat yang berikutnya yaitu munculnya nabi-nabi palsu. Peristiwa semacam ini ternyata sudah terjadi sejak zaman nabi masih hidup dan sahabatnya.

Munculnya Al Mahdi Merupakan Salah Satu Tanda Kiamat Besar

Munculnya Al Mahdi Merupakan Salah Satu Tanda Kiamat Besar

Ketika masuk di akhir zaman maka akan ada seorang laki-laki dari golongan Ahlul Bait atau kruna Nabi Muhammad. Pada waktu itu Allah mengokohkan bahwa agama Islam akan menjadi lebih kuat. Saat waktu itu tiba, maka bumi itu penuh dengan keadilan serta hal-hal baik yang sebelumnya penuh dengan kezaliman.

Di waktu itu pula, umat muslim akan merasakan kenikmatan yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan serta langit akan menurunkan hujan dan pada akhirnya memberikan penghasilan yang melimpah.

Laki-laki yang nama Rasulullah dan nama Wahyu nya seperti nama ayah Rasulullah. Dia berasal dari keturunan binti Rasulullah yaitu dari anak cucu Hasan bin Ali. Tanda-tanda kiamat berikutnya adalah munculnya almasih dan dajjal.

Munculnya Almasih dan Dajjal Ketika Akhir Zaman

Munculnya Almasih dan Dajjal Ketika Akhir Zaman

Dajjal merupakan anak laki-laki dari anak Adam dengan segala sifat manusia selalu berhati-hati kepadanya. Hal ini dikarenakan ketika nanti dia muncul para umat muslim sudah dapat mengenalinya serta tidak terburu hara dengan kemunculannya.

Diceritakan jika Dajjal merupakan orang muda dengan kulit berwarna merah, dengan berambut keriting dahi lebar. Selain itu Dajal juga memiliki pundak bidang, mata sebelah kanan buta. Itulah penjabaran dari dajjal yang muncul sebagai tanda-tanda kiamat sudah dekat.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Tidak ada seorang nabi pun melainkan memberi peringatan kepada umatnya mengenai orang buta sebelah yang pendusta. Ingalah bahwa dia buta sebelah. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis ‘kafir’ yang dapat dibaca oleh semua muslim.”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sesungguhnya Dajjal keluar dengan membawa air dan api. Maka, air yang dilihat oleh orang-orang sesungguhnya adalah api yang membakar. Sedangkan api yang dilihat oleh orang-orang, sesungguhnya adalah air yang dingin dan segar. Barangsiapa di antara kalian yang menjumpai hal ini, maka hendaklah dia menjatuhkan diri pada sesuatu yang dilihatnya api, karena sesungguhnya hal itu adalah air segar yang baik.”

An-Nawwas bin Sam’an radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menuturkan tentang Dajjal pada suatu pagi. Beliau merendahkan tetapi juga meninggikan suaranya, sampai-sampai kami menduga bahwa Dajjal berada di satu sisi pohon kurma.” (Maksudnya, beliau merendahkan suaranya dengan menyebutkan bahwa dia buta sebelah dan di antara kedua matanya tertulis ‘kafir’.

Beliau juga memandang besar fitnah Dajjal karena mencakup hal-hal yang luar biasa. Artinya, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersungguh-sungguh mengganggap dekat munculnya Dajjal. Beliau menggunakan redaksi yang bermacam-macam, baik yang merendahkan maupun yang meninggikan –redaksi sehingga kami menduga- untuk bersungguh-sungguh dalam menganggap dekat –bahwa Dajjal berada di satu sisi pohon kurma- di (Madinah).

Beliau bersabda, “Selain Dajjal yang lebih saya khawatirkan atas diri kalian. Apabila dia muncul sedangkan saya masih ada di antara kalian, maka sayalah yang akan mematahkan hujjahnya untuk membela kalian. Apabila dia muncul dan saya sudah tidak ada di antara kalian, maka tiap-tiap orang membela dirinya sendiri. Allah yang menggantikan diriku atas setiap orang muslim.

Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya sayu, seakan-akan saya menyamakannya dengan Abdul Uzza bin Qathan (seseorang yang binasa pada masa jahiliyah). Barangsiapa bertemu dengannya, maka bacakan kepadanya bagian pembukaan surat Al-Kahfi. Dia muncul di daerah antara Syiria dan Irak. Dia membuat banyak kerusakan di kanan dan di kiri.

Wahai hamba-hamba Allah! Tetaplah (pada keimanan dan janganlah melenceng darinya).” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah! Berapa lama dia berada di muka bumi?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Empat puluh hari. Yang sehari bagaikan setahun. Sehari lagi bagaikan sebulan. Dan sehari lagi bagaikan sepekan. Sedangkan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa.”

Kami kembali bertanya, “Wahai Rasulullah! Pada sehari yang bagaikan setahun, cukupkah bagi kami melakukan shalat untuk sehari dalam hari tersebut?”

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tidak. Perkirakanlah kadar waktunya.”

Nabi Isa Akan Turun ke Bumi Saat Akhir Zaman Tiba

Nabi Isa Akan Turun ke Bumi Saat Akhir Zaman Tiba

Dari Umar Bin Khattab bahwa Rasulullah pernah bersabda ““ketika saya sedang tidur, saya bermimpi melakukan thawaf di Baitullah.” Lalu beliau mengatakan bahwa beliau melihat Isa bin Maryam, kemudian terlihat Dajjal dan menyebutkan ciri- ciri nya dengan sabdanya:

“Dia itu seperti laki-laki yang gemuk, berkulit merah, berambut keriting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak (tidak bersinar)”. Para sahabat berkata, “Dajjal ini lebih menyerupai Ibnu Qathn, seorang laki-laki dari khuza’ah. (Shahih Bukhari).

Tanda-tanda kiamat berikutnya adalah munculnya Ya’juj dan Ma’juj

Munculnya Ya’juj dan Ma’juj di Akhir Zaman

Muncullnya Ya’juj dan Ma’juj di Akhir Zaman

Iman Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah dari bibinya, ia (bibinya) berkata : Rasulullah SAW pernah berkata: Rasulullah pernah berkhutbah sedang jari beliau dibebat karena disengat kala, lalu beliau bersabda,

“kamu mengatakan bahwa tidak ada permusuhan, padahal sesungguhnya kamu senantiasa memerasi musuh sehingga datanglah Ya’juj dan Ma;juj, yang lebar jidatnya, sipit matanya, menyala (merah) rambutnya, mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi, wajahnya seperti martil (palu).” (Usnad Imam Ahmad 5: 271)

Kemunculan Ya’juj Ma’juj ini merupakan pertanda terjadinya kiamat besar. Terkait dengan hal tersebut, maka kemunculannya juga sudah diterangkan dibeberapa dalil di Al-Qur’an

Seperti firman Allah pada Qs. An Anbiya’ ayat 96 – 97 yang artinya:

“hingga apabila dibukakan (tembok) Ya’juj dan Ma’juj  dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba- tba dibelalakkan mata orang-orang kafir. (mereka berkata), ‘Celakalah kami, sesungguhnya kami dalam keadaan lalai tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.’”

“Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya’juj dan Ma’juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mereka berkata, ‘Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?’.” (QS. Al-Kahfi: 94). Tanda-tanda kiamat berikutnya mengenai bencana alam.

Terjadinya Tiga Gempa Bumi pada Akhir Zaman

Terjadinya Tiga Gempa Bumi pada Akhir Zaman

Tanda-tanda kiamat besar berikutnya yaitu terjadinya gempa bumi sebanyak tiga macam. Hal tersebut juga seprti yang dikatakan dalam Al-Qur’an .

Diriwayatktkan dari Hudzaifah bin Usaid r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kamu melihat sepuluh tanda…” Kemudian beliau meyebutkan antara lain, “dan tiga gempa atau tanah longsor, yaitu gempa di wilayah timur, wilayah barat, dan jazirah Arab”.

(Shahih Muslim Syarah Nawawi 18: 27 – 28)

Matahari yang Terbit dari Arah Barat

Matahari yang Terbit dari Arah Barat

Matahari yang terbit dari arah barat juga menjadi pertanda akhir zaman. Hal ini seperti dalam firman Allah “Pada hari datangnya sebagian tanda – tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya”. (Qs. Al An’am : 158)

Pada Akhir Zaman Akan Ada Binatang  yang Keluar dari Perut Bumi

Pada Akhir Zaman Akan Ada Binatang yang Keluar dari Perut Bumi

Dan apabila perkataan telah jauuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat ayat Kami” (Qs. An Naml ayat 82)

Hikmah Beriman Kepada Tanda-Tanda Kiamat

Hikmah Beriman Kepada Tanda-Tanda Kiamat

Dengan beriman kepada hari kiamat, maka seseorang akan semakin meningkat ketaqwaannya kepada Allah. Rasa iman kepada Allah ini tentunya nanti akan memberikan dampak dengan keyakinannya di hari kiamat nantinya setelah melihat tanda-tanda kiamat yang bermunculan.

Perlu diketahui, jika Allah merupakan sang pencipta alam raya serta Allah yang akan menentukan hari akhir. Berikut beberapa hikmah dari iman kepada hari akhir.

  1. Semakin meningkatnya ketaqwaan dan keimanan seseorang kepada Allah

Orang yang beriman kepada hari akhir, maka akan semakin beriman dan bertaqwa juga kepada Allah. Keimanan kepada Allah tentu akan memberikan dampak di dalam keyakinan terhadap hari akhir tersebut. Begitu juga sebaliknya. Allah merupakan pencipta serta penentu hari akhir.

“Katakanlah: “Allah-lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS Al Jatsiyah 26) 

  1. Munculnya rasa takut

“(yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka merasa takut akan (tibanya) hari kiamat”. (QS Al Anbiya : 49) 

Orang yang percaya terhadap hari akhir akan muncul rasa takut manakala berbuat sesuatu yang salah. Hal ini dikarenkan ketika nanti menghadap Allah maka harus langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, maka seseorang yang beriman kepada hari akhir akan selalu melakukan segala hal dengan penuh pertanggungjawaban.

  1. Selalu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat

“Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: “Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan” (QS Ibrahim : 31) 

Menjauhkan diri dari kemaksiatan merupakan salah satu hikmah yang diperoleh manakala seseorang beriman kepada hari kiamat. Terkait dengan hal tersebut, maka ia akan melakukan segala hal dengan penuh kehati-hatian. Bahkan ia pun nantinya tidak akan mencintai dunia secara berlebihan.

Orang yang beriman dengan tanda-tanda kiamat maka akan selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan.

Sekian pembahasan Tanda Tanda Kiamat, silahkan disebarluaskan, semoga membawa manfaat bagi kita semua.

Ayo bergabung dengan komunitas pondokislam.com dan dapatkan MP3 Al-Quran 30 Juz yang menyejukkan hati.